1″1/4 Kendinden Vanalı Kollektör

KOD ÜRÜN
18.03.703 1″1/4 Kendinden Vanalı Kollektör (3 Delikli)
18.03.704 1″1/4 Kendinden Vanalı Kollektör (4 Delikli)
18.03.705 1″1/4 Kendinden Vanalı Kollektör (5 Delikli)
18.03.706 1″1/4 Kendinden Vanalı Kollektör (6 Delikli)
18.03.707 1″1/4 Kendinden Vanalı Kollektör (7 Delikli)
18.03.708 1″1/4 Kendinden Vanalı Kollektör (8 Delikli)
18.03.709 1″1/4 Kendinden Vanalı Kollektör (9 Delikli)
18.03.710 1″1/4 Kendinden Vanalı Kollektör (10 Delikli)
18.03.711 1″1/4 Kendinden Vanalı Kollektör (11 Delikli)
18.03.712 1″1/4 Kendinden Vanalı Kollektör (12 Delikli)
18.03.713 1″1/4 Kendinden Vanalı Kollektör (13 Delikli)

Kendinden Vanalı Kollektör Montaj ve Kullanımı

1- Taşıma ve nakliye esnasında ürünün zarar görmemesine dikkat ediniz. Vana montajı öncesi, mamülün içine, çalışmasını etkileyecek yabancı madde girmemesi için montaj anına kadar paketten çıkarmayınız.
2- Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi temizleyiniz.
3- Kendinden vanalı kollektöre bağlanacak diş boyunun, vanada bulunan diş boyundan fazla kısa veya fazla uzun olmamasına dikkat ediniz.
4- Montaj esnasında vanayı kapalı konumda tutunuz. Vanayı montajını gerçekleştireceğiniz taraftaki anahtar ağzından, uygun anahtar yardımıyla kavrayınız ve monte ediniz.
5- Vanayı tesisata montaj ederken aşırı ilaç veya keten kullanımı ürünün işlevselliğini etkilediğinden dikkat ediniz.
6- Küresel vanaları tam açık yada tam kapalı konumda kullanınız.
7- Vanayı açıp kapatırken çevirme kolu üzerindeki ok işaretlerine uyunuz.
8- Ürünü boyamayınız, aşındırıcı kimyasallar ile temas ettirmeyiniz.
9- Vana açma-kapama işleminde yardımcı alet kullanmayınız, çevirme kolunu sökmeyiniz.

Yerli Üretim

1. Sınıf Hammadde
Yüksek Teknoloji