KAS-TAK-Daire-ici-Tesisat-Hortumlari

Yerli Üretim

1. Sınıf Hammadde
Yüksek Teknoloji