Değerlerimiz

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • İnsana, kanuna ve çevreye karşı saygılı ve duyarlı olmak,
 • Müşteri ve pazar odaklı olmak,
 • Yenilikçi bir değişim ve gelişim anlayışında olmak,
 • İlk seferde doğruya odaklı bir süreç yönetimi uygulamak,
 • Ekipçe çalışmak,
 • Kültürel ve ahlaki değerlerimizi işimizin gelişmesinde ve kalitesinde temel olarak görmek.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan kalitede, rekabetçi fiyat avantajına sahip, zamanında ve güvenilir ürün ve hizmet üreterek müşteri memnuniyetini artırmak.
 • Kalite yönetim sistemi, yasal ve etik şartların gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirmek.
 • Ürün gerçekleştirme, satış ve satış sonrası hizmetler başta olmak üzere tüm süreçlerde “Kalite Yönetim Sistemi” ile etkinliği ve verimliliği sürekli iyileştirmek.
 • İç müşterilerimizin yetkinliğini artırmak, çalışma ortamlarımızda verimlilik odaklı olmak ve ekip çalışmalarını desteklemek.
 • İnsan, çevre ve doğal kaynaklar başta olmak üzere tüm kaynakların ve girdilerin korunmasını, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, israf ile mücadele etmek.
 • Tedarikçi ve müşterilerimizle olan iş ortaklıklarımızı; iş kalitemizi artıracak şekilde geliştirmek.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ / ÇEVRE POLİTİKAMIZ

KAYALAR GRUP olarak tüm faaliyetlerimizde kirliliğin önlenmesi dahil çevreyi korumayı ve çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini birinci sırada tutarak çalışmaya büyük önem veririz. Çalışanlarımızı ve çevreyi toplumun emaneti olarak görür, gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir yaşam için İSG ve ÇEVRE politikasını sürdürülebilir kılmakla sağlarız.  Bu doğrultuda aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyi taahhüt ederiz;

 • İSG/ÇEVRE amaç ve hedeflerimizi belirleyerek bu doğrultuda ilgili mevzuat, standartlar, kuruluş şartları ve gerekli uygunluk yükümlülüklerine uymak,
 • İSG VE ÇEVRE risklerini belirleyerek etkilerini azaltmak, mümkünse ortadan kaldırmak,
 • Riskleri değerlendirerek çalışma ortamında yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak, tehlikeleri ortadan kaldırmak,
 • Faaliyetlerimizde enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak ve ortaya çıkan atıkları azaltmaya çalışarak, mümkün olan her atığın geri kazanımını sağlamak veya uygun şekilde bertaraf etmek,
 • Yeni faaliyetlerimizi İSG ve ÇEVRE koşullarına göre planlamak,
 • İSG ve ÇEVRE Yönetim Sistemini sürekli ve düzenli olarak gözden geçirmek, denetlemek, performansı artırarak sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını sağlamak üzere çalışmak,
 • Çalışanlarımızın ve diğer tüm paydaşlarımızın İSG ve ÇEVRE süreçlerine katılımlarını sağlamak çevresel duyarlılıklarını geliştirmek, güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmek
Sektör Lideri

Sektör Lideri

1. Sınıf Hammadde
1. Sınıf Hammadde
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji