Armatür Grubu Garanti Şartları

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve (Duş Seti: 2 yıl, Fotoselli Armatür: 2 yıl, Musluk Grubu: 5 yıl, Berilyum, Zirkonyum, Armatür Serileri: 5, Diğer Banyo, Lavabo, Evye Armatürleri: 7 yıldır.

2. Ürünün tüm parçaları firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Ürünün, garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 15 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda sırayla ürünün satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi ürününün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı veya ithalatçı, ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi ürününü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Ürünün garanti süresi içinde malzeme, işçilik ve montajdan kaynaklanan üretim hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştiriken parça bedeli ya da herhangi bir ad altında herhangi bir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Ürünün tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların üründen yararlanmamayı sürekli kılması tamir için gerekli azami sürenin aşılması servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenlediği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumunda; ürünün ücretsiz değiştirilmesi, bedel iadesi veya %… oranında bedel indirimi yapılacaktır.

6. Aşağıda belirtilen “Garanti Kapsamı Dışında Kalan Arızalar” garanti kapsamında değildir.

7. Garanti belgesiyle ilgili çıkabilecek sorunlar konusunda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

1-Taşıma sırasında ürünlerde meydana gelebilecek hasarlar.

2-Ürünün, inşaat faaliyetlerinin devam ettiği ortamlarda uzun süre kalmasından dolayı kaynaklanan yüzey bozulmaları.

3-Yetkisiz kişilerce kullanma yerlerinde yapılan hatalı montajdan meydana gelen arızalar.

4-Yeni inşaatlarda tesisatın temizlenmeden ürünlerin monte edilmesi sonucunda, inşaat artıklarının meydana getirdiği arızalar.

5-Ürünlerin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

6-Asit ve aşındırıcı toz veya sıvı ihtiva eden temizlik maddeleri ile yapılan temizleme sonrası oluşan yüzey bozulmaları.

7-Ürünlerin yetkisiz onarım birimleri tarafından demonte edilmesi.

8-Orijinal olmayan yedek parça kullanımından dolayı ürün özelliğinin bozulması.

9-Şebeke basıncı 7 bar’ın üzerinde olan tesisatta, basınç düşürücü bağlanmadan kullanılması.

10-Ürünlerin şebeke su veya ortam sıcaklığı 5°C ile 65°C arasında kullanılmaması ve don olayı sonucu meydana gelecek arızalar.

11-Ürünün hatalı veya sert kullanılması ya da kullanıcı hatası sonucu oluşacak arızalar.

12-Ürünün tesisattan gelen taş partikülleri, çamur, çapak, kum vb. etkilerle veya kireçlenme nedeniyle oluşan arızalar.

13-Ürünün 0,5 – 7 bar arasında çalıştırılmaması sonucu oluşan arızalar.

14-Atmosferik olay sonucu veya ürünlerin dış ortamda kullanımı sonucu oluşabilecek hasarlar.

BATARYA KULLANIM TALİMATLARI

1. Taşıma ve nakliye esnasında ürünün zarar görmemesine dikkat ediniz.

2. Montaj öncesinde tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi temizleyiniz.

3. Her türlü çevre şartlarından ve kullanma hatalarından doğabilecek arızalarda, ürün özelliği bozulmaması için orijinal KAS yedek parçaları kullanınız.

4. Kromaj ve diğer kaplamalı ürünlerin temizlenmesinde deterjan veya asitli su kullanmayınız. En geç Altı ayda bir Sabunlu su ve kuru bezle temizlik yeterlidir. Asit reaksiyonu verecek her türlü temizlik maddesinin (klorak, tuz ruhu vb) kaplamalı yüzeylere zarar vereceğini unutmayınız.

5. Tüm krom ve diğer yüzey kaplamalı ürünlere, çıplak ve tırtıllı metal anahtar vb. malzeme tatbik etmeyiniz.

6. İlk bir haftalık kullanım sonrasında ve takip eden her ay, armatürlerin perlatörleri sökülüp bol su ile temizledikten sonra zedelemeden yerine takılmalıdır.

7. Standartlarımıza göre armatürlere su giriş sıcaklığı maksimum 90° C’dir. Bu sıcaklığın üzerindeki su kesinlikle kullanılmamalıdır.

8. Yeni inşaatlarda armatürü kullanmadan önce tesisattaki inşaat artığını ve pisliği su akıtarak temizleyiniz.

9. Armatürünüzün uzun ömürlü olması için tesisatın ana devresine veya gerekli yerlere bu iş için özel yapılmış filtre (pislik ayırıcılarımızı) koyunuz.

10. Filtre (pislik ayırıcılarımızı) periyodik olarak tapasını açmak ve süzgeci yıkamak suretiyle temizleyiniz.

TAVSİYELER

1. Armatürlerinizden en iyi verimi almak için önerimiz 5°- 65° C aralığındadır. Armatünüzün 5° C altındaki çevre koşullarındaki olası don olaylarından etkilenmemesi için gerekli önlemleri alınız. Lavabo ve Evye armatürlerinin esnek bağlantı hortumlarını gövdeye montaj ederken kesinlikle anahtar kullanmayınız. Hortumların gövdeye giren uç kısmında bulunan sızdırmazlık elemanı (O-ring) sızdırmazlık için
yeterlidir. Hortumların gövdeye uygun bir şekilde monte edildiğinden emin olunuz.

2. Armatürünüz normal şartlarda 7 bar şebeke basıncına kadar dayanıklıdır. Eğer şebeke basıncınız 7 bar’ın üstünde ise ürünün ömrü azalacaktır. Bu nedenle tesisat girişinde KAS basınç düşürücü kullanınız.

3. Armatürünüzü bağlayacağınız tesisat girişine KAS filtre monte ediniz.

4. Lavabo ve evye bataryalarını tesisata bağlamak için KAS filtreli ara musluk kullanınız.

5. Su kesintilerinde musluk ve bataryalarınızın kapalı olduğundan emin olunuz.

6. Su kesintileri sonrasında şebekeden gelen su genel itibariyle paslı ve kirli gelir. Kartuşlu mix bataryalarınızda arıza olmaması için temiz su gelene kadar şebeke suyunu salmastralı musluklardan akıtmanızı tavsiye ederiz.

7. Armatürünüzü inşaat halindeki binalarda uzun süre takılı olarak bırakmayınız. İnşaat harcı, kireç vb. malzemeler armatür üzerine dökülebilir. Ayrıca hava içerisinde bulunan kimyasal maddeler, havanın nemi ile birleşerek armatür yüzeyinde bozulmalar meydana getirebilir. Eğer inşaat sırasında bu tür malzemeler armatür üzerine düşmüş ve yapışmış ise sert cisimler kullanarak kazımayınız. Armatür inşaat halindeki binalarda uzun süre kalacaksa armatürün üzerine torba geçirerek ortamdan izole ediniz.

Sektör Lideri

Sektör Lideri

1. Sınıf Hammadde
1. Sınıf Hammadde
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji