KAS ‘Sıfır Atık Belgesi’ Aldı

Dünyanın bir ucunda üretilen bir ürünün diğer ucunda farklı etkilere yol açtığı gerçeği yıllar sonra anlaşılabilmiş ve yeni mekanizmaları harekete geçirmiştir. Artık dünyada bir ürünün sadece tüketiciye sağladığı faydaya yönelik üretilmesi tek başına yeterli görülmemekte, üretim sürecinin çevreye yapmış olduğu olumsuz etkilerin yok edilmesi veya minimize edilmesi beklenmektedir. Özellikle tüketici bilinci 2000’li yıllardan itibaren artış göstermiş çevre ve insan sağlığına önem veren marka ve ürünler bir diğerine tercih edilir hale gelmiştir. Tüketicinin bu arayışı da üreticiler arasında rekabet konusu haline gelerek özellikle büyüme stratejileri çerçevesinde önemli boyutlarda ele alınmaktadır.

Dünya nüfusunun oldukça hızlı bir şekilde arttığı göz önüne alındığında sadece temel ihtiyaçların karşılanması noktasında dahi giderek artan bir kirlilik yükü tablosu ortaya çıkmaktadır. Özellikle teknolojinin de çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve ilerlemesi daha farklı kirleticilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bir yandan her türlü ürüne erişim kolaylaşırken diğer taraftan tüketimin artması da kirlenmenin geniş çevrelere yayılması ile sonuçlanmaktadır. Aynı zamanda doğal kaynakların aşırı şekilde tüketilmesi sürdürülebilir kaynak yönetimini zorunlu kılmıştır.

kas-sifir-atik-belgesi-aldi

Bu bilinç ile KAS markası olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen üretim teknolojileri ve süreçlerinin payı gittikçe artmakta ve bu konuda projeler yürütülmektedir. Bu kapsamda firmamız 2020 yılında “Sıfır Atık” prensibini yaygınlaştırma projesini başlatmıştır.

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Bu hedef doğrultusunda ilgili birimlerimiz tarafından gerekli inceleme ve altyapı çalışmalarına başlanmış ve 2021 yılında tamamlanarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık belgesini almaya hak kazanmıştır.

Kayalar Grup yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevreci yaklaşımını yaygınlaştırmakta, gelecek yatırımlarını planlama aşamasından başlayarak sürdürmektedir.

Gökmen TAK
Çevre Yüksek Mühendisi

Sektör Lideri

Sektör Lideri

1. Sınıf Hammadde
1. Sınıf Hammadde
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji