İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre Politikamız

KAYALAR GRUP olarak tüm faaliyetlerimizde kirliliğin önlenmesi dahil çevreyi korumayı ve çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini birinci sırada tutarak çalışmaya büyük önem veririz. Çalışanlarımızı ve çevreyi toplumun emaneti olarak görür, gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir yaşam için İSG ve ÇEVRE politikasını sürdürülebilir kılmakla sağlarız.  Bu doğrultuda aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyi taahhüt ederiz;

  • İSG/ÇEVRE amaç ve hedeflerimizi belirleyerek bu doğrultuda ilgili mevzuat, standartlar, kuruluş şartları ve gerekli uygunluk yükümlülüklerine uymak,
  • İSG VE ÇEVRE risklerini belirleyerek etkilerini azaltmak, mümkünse ortadan kaldırmak,
  • Riskleri değerlendirerek çalışma ortamında yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak, tehlikeleri ortadan kaldırmak,
  • Faaliyetlerimizde enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak ve ortaya çıkan atıkları azaltmaya çalışarak, mümkün olan her atığın geri kazanımını sağlamak veya uygun şekilde bertaraf etmek,
  • Yeni faaliyetlerimizi İSG ve ÇEVRE koşullarına göre planlamak,
  • İSG ve ÇEVRE Yönetim Sistemini sürekli ve düzenli olarak gözden geçirmek, denetlemek, performansı artırarak sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını sağlamak üzere çalışmak,
  • Çalışanlarımızın ve diğer tüm paydaşlarımızın İSG ve ÇEVRE süreçlerine katılımlarını sağlamak çevresel duyarlılıklarını geliştirmek, güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmek
Sektör Lideri

Sektör Lideri

1. Sınıf Hammadde
1. Sınıf Hammadde
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji