Su Küresel Vana (PN 40) Tam Geçişli – Endüstriyel

KODK.AD.AÇIKLAMA
08.02.4301001/2″ Su Küresel Vana (PN 40) Tam Geçişli – Endüstriyel
08.02.431803/4″ Su Küresel Vana (PN 40) Tam Geçişli – Endüstriyel
08.02.432401″ Su Küresel Vana (PN 40) Tam Geçişli – Endüstriyel
08.02.433201 ¼” Su Küresel Vana (PN 40) Tam Geçişli – Endüstriyel
08.02.434121 ½” Su Küresel Vana (PN 40) Tam Geçişli – Endüstriyel
08.02.43582″ Su Küresel Vana (PN 40) Tam Geçişli – Endüstriyel

Su Küresel Vana

Küresel vana , içinden geçen akışı kontrol etmek için, delikli ve döner bir küre kullanan çeyrek dönüşlü bir vanadır. Kürenin deliği akış ile aynı hizada olduğunda ve vana kolu tarafından 90 derece döndürüldüğünde kapalıdır. Kol, açıkken akışla hizalanacak şekilde düzdür, kapatıldığında, valfin durumunun görsel olarak doğrulanmasını sağlamak için dik konumdadır.

KAS Küresel vanaları uzun ömürlüdürler, yıllarca kullanıldıktan sonra bile birçok döngüden sonra iyi performans gösterir ve güvenilirdir. Bu nitelikler, küresel vanalara sıklıkla tercih edilme özelliği verir, kapatma ve kontrol uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.

Küresel vanalar genelde 3 standart üzerinde tasarım çalışmaları yapılır:

1- EN 13828-Binalarda İçme Suyu Tesisatı İçin – Elle Kumandalı – Bakır Alaşımlı ve Paslanmaz Çelik Küresel Vanalar;
Bu Avrupa Standardına tabi ürünler ; Binalarda kullanılan, anma basıncı PN 10’a ve çalışma sıcaklığı 65 ºC’a kadar olan içme suyu tesisatı için ölçüleri Ara sıra 90 ºC’a kadar ara sıra gerçekleştirilen çalışmaya en fazla 1 saat süre ile müsaade edilir. Anma çapları DN 8 ilâ DN 100 olan, bakır alaşımlı küresel vanalardır.

2- EN 13547-Endüstriyel Amaçlı Vanalar – Bakır Alaşımlı Küresel Vanalar;
Bu Avrupa Standardına tabi ürünler; flanşlı, vidalı, ince boru (kapiler) veya sıkma veya gevşetme somun/rakorlu bağlantı ağızlarına sahip genel kullanım için bakır alaşımlı küresel vanalardır. İçme suyu uygulamalarında kullanılan bakır alaşımlı küresel vanaları değildirler. Bazı özel uygulama alanları için, örneğin gaz, ilgili performans standardlarının gereklerinin karşılanması kaydıyla bu standarda tabi vanalar kullanılabilir. İlgili düzenleyici kuruluşun onayı gerekebilir. Anma ölçüleri DN 6 ila DN 300 ve anma çapları 6 mm ile 110 mm aralığındadır. Anma basıncı kısa gösterilişleri aralığı, PN 6; PN 10; PN 16; PN 20; PN 25 PN 32; PN 40 PN 63; Sınıf 150 ve Sınıf 300’ü olabilir.

3- EN 331-Bina Gaz Tesisatlarında Kullanılacak El ile Çalıştırılan Küresel Vanalar ve Dipten Yataklı Konik Kapatmalı Vanalar;
Bu Avrupa Standardına tabi ürünler; küresel tipli ve dipten yataklı (kapalı) konik tapalı vanalardır. Küresel vanalar, bina içi veya dışında doğrudan gömülü olmayan konut ve ticari binalar için birinci aile, ikinci aile ve üçüncü aile gazları kullanan (EN 437’de belirtildiği gibi), 0,2 x 105 Pa, 0,5 x 105 Pa, 1 x 105 Pa, 5 x 105 Pa, 20 x 105 Pa kadar basınç ve -5 C veya -20 °C’tan +60 °C’a kadar olan sıcaklık sınırlarında çalışırlar.

“Doğrudan gömülü olmayan” ifadesi, zemin altındaki vanaların, toprak veya diğer malzemelerle doğrudan temas etmediği (örneğin, mahfaza içinde korundukları) anlamına gelmektedir. Bu Avrupa standardının kapsamındaki vanalar anma çapları (DN) : 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 olarak üretilir.

Sektör Lideri

Sektör Lideri

1. Sınıf Hammadde
1. Sınıf Hammadde
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji