TS 10670 Kombi Flexi Kullanım ve Montaj Talimatı

TS 10670 Kombi Flex  Montaj Talimatı

Aşağıdaki bilgiler; Kayalar Pres Döküm San. ve Tic. Ltd. Şti. firması tarafından üretilen ve ticari adı “Kombi Bağlantı Flexi” olan ürünün montajı ile ilgili bilgileri içermektedir.

Bu ürünler, bina içi kullanım amaçlı gaz cihazları için emniyetli metal hortum takımlarıdır.

Hortum takımının herhangi bir parçasının bozulması veya tahribatı hortum takımının tamamının değişmesini gerektirir. Hortum takımının herhangi bir parçasında yapılan değişiklikler bu takımın standarda uygun olmadığı anlamına gelir.

 • Bu ürünler; esnek hortum, rakor ve nipel bağlantılı olup gaz yakan cihazlarda kullanılır.
 • İşletme basıncı 1,6 MPa (16 bar)’a kadardır.
 • Bu ürünler, Doğal gaz, LPG vb. diğer gazlarda kullanılabilir.
 • Ürünler, TS 10670 standardına göre üretilmektedir.
 • Montajdan önce bağlantı boyutlarını ve bağlantı noktalarının hatasızlığını kontrol edin.
 • Ürünlerin tesisata montajında doğal gaz veya LPG gibi gazlara uyumlu sızdırmazlık elemanı kullanılabilir.
 • Ürün ambalajı içerisinde rakorun (iç dişli) montajında kullanılacak contanın bulunduğunu kontrol ediniz.
 • Contayı rakorun içine yerleştirmeden önce her iki yüzeyinde de herhangi bir deformasyon (yırtık, çatlak vb.) olmadığına emin olunuz.
 • Hortum takımının ve bağlantı parçalarının montajından sonra sızdırmazlığının doğrulamasını yapınız.
 • Contalarda deformasyon oluşmuş ise kullanmayınız ve yeni conta ile değiştiriniz.

Dikkat Edilecek Hususlar (10670 ve 14800 flexleri için)

 • Hortum, hiçbir burulma olmaksızın, serbest ve kolayca ulaşılabilecek şekilde montaj edilmelidir.
 • Hortum, yukarıdaki tabloda gösterilen teknik bilgideki bükülme yarıçapından daha küçük bir yarıçapta bükülmemelidir.
 • Toplam uzunluğu arttırmak amacıyla iki veya daha fazla hortum takımı birbirine bağlanmamalıdır.
 • Hortum takımı duvar, zemin veya tavana monte edilmemelidir.
 • Hortum takımı,basınç düşürme vanasının girişine monte edilmemelidir.
 • Bağlantı parçalarının uygunluğunu sağlayabilmek için herhangi bir adaptör kullanılmamalıdır.
 • Bağlantı parçalarının ve cihazdaki bağlantı parçalarının veya gaz kaynağının uygunluğu hakkında şüpheler varsa, hortum takımı kesinlikle monte edilmemelidir.
 • Bu ürünler, 60 °C’tan daha sıcak alanlarda bulundurulmamalıdır.
 • Bu ürünlerin, amaçlanan kullanım doğrultusunda yeterli akış hızı sağladığından emin olunuz.
 • Bütün montajların, yaygın uygulama kurallarının yanında yürürlükteki yerel kanunlar ve milli mevzuatlara uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir.
 • Bağlantı noktasının konumu ve düzenlenmesine ilişkin talimatlar da dahil, hem hortum takımı imalatçısının montaj talimatları, hem de cihaz imalatçısının talimatları yerine getirilmelidir.

Ürünlerin montajı, sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır!!!

Sektör Lideri

Sektör Lideri

1. Sınıf Hammadde
1. Sınıf Hammadde
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji