Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

AMAÇ: 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamının yerine getirilmesi amacıyla veri sorumlusu KASPA DIŞ TİC. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

KASPA Dış Ticaret A.Ş., Müşteri hizmetleri hattını arayanların paylaşmış olduğu ad-soyadı, iletişim (telefon, adres) bilgisi ve ses kaydına ait kişisel verileri;

  • Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
  • Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
  • Teknik Servis hizmetlerinin doğru bir şekilde yapılması,
  • Kargo teslimatının doğru adrese yapılabilmesi,
  • İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması

amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Bu kişisel veriler teknik servis hizmeti verebilmek amacıyla yukarıda belirtilen şirket(ler) ve hukuki uyuşmazlıklarda talep durumunda ilgili yargı mercileri ile paylaşılacaktır.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre, Necip Fazıl Mah. Sağdıç Sok. No:4 Ümraniye / İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.


Orijinal dökümanı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

AYDM-02_Aydınlatma Metni-Çağrı Merkezi

Sektör Lideri

Sektör Lideri

1. Sınıf Hammadde
1. Sınıf Hammadde
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji