Kameralar Aydınlatma Metni

AMAÇ: 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamının yerine getirilmesi amacıyla veri sorumlusu şirket(ler) tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, otopark, ziyaretçi bekleme alanı, ofis katları, güvenlik kulübesi, alanında bulunan toplam 20 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla, bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır.

Kayıt işlemleri Bilgi İşlem, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür tarafından denetlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre, Necip Fazıl Mah. Sağdıç Sok. No:4 Ümraniye/ İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.


Orijinal dökümanı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

AYDM-01.4_Aydınlatma Metni-Kameralar_KASPA

Sektör Lideri

Sektör Lideri

1. Sınıf Hammadde
1. Sınıf Hammadde
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji