Tedarikçiler Aydınlatma Metni

İşlenen kişisel verileriniz;

Veri Kaynağıİşlenen Veri
KimlikAd-soyad, Anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, Tc Kimlik kartı bilgileri( TC Kimlik No, Seri no, cüzdan no, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı) nüfus cüzdanı sureti
Özel Nitelikli Kişisel VeriNüfus cüzdanı-Ehliyet suretinde yer alan din ve kan grubu bilgileri
İletişimAdres no, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon
Görsel KayıtlarGerçek kişiye ait fotoğraf
Fiziksel Mekan GüvenliğiTaşeron çalışanların ve ziyaretçilerin giriş ve çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları, Araç Plaka
Çalışma VerisiSGK giriş bildirgesi, sağlık durumunu gösterir belgeler, zimmet tutanakları, eğitim ve yetkinlik belgeleri / sertifikaları, izin formları, imza sirküleri, imza
Finansal VeriBanka hesap bilgileri

Kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyoruz.

 • Mal / Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel verilerinizin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme amaçları dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunun 5. maddesinde yer alan

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak söz konusu kişisel veriler ilgili kişiler tarafından sözlü, fiziksel, elektronik veya otomatik yollarla işlenmektedir.

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Söz konusu kişisel veriler;

 1. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için ekipman veya hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet sağlayıcı kurumlar ve yetkili personelleriyle,
 2. Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine,
 3. İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi için grup firmalarımızla, paylaşılmaktadır.

İlgili Kişinin Kanunun 11. maddesinde sayılan diğer hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre, Necip Fazıl Mah. Sağdıç Sok. No:4 Ümraniye/ İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

-Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kas.com.tr web adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya bu içerikte bir belge hazırlayarak yazılı biçimde Şirketimize iletebilirsiniz. Yine bu formu veya formda belirtilen asgari bilgileri içeren bir başka metni kvkk@kas.com.tr adresinden şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.


Orijinal dökümanı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

AYDM-10.4_Aydınlatma Metni-Tedarikçiler_KASPA

Sektör Lideri

Sektör Lideri

1. Sınıf Hammadde
1. Sınıf Hammadde
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji