Web Sitesi (Çerez) Aydınlatma Metni

AMAÇ: 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamının yerine getirilmesi amacıyla veri sorumlusu KASPA DIŞ TİC. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

KASPA Dış Ticaret A.Ş., https://kas.com.tr/ web adresini ziyaret eden kişilerden Kitlesel bilgileri (kullanıcıların demografik bilgiler(yaş-cinsiyet), ilgi alanları (hangi ürün sayfaları ile ilgilendikleri), coğrafi konumları, hangi tarayıcı ve cihazdan geldiği, edinme bilgileri (kullanıcıların sitemize hangi gün ve zaman aralığında geldiği, hangi reklamlardan bize ulaştığı, hangi sosyal ağlardan veya 3. parti sitelerden geldiği) ve ürün yeniliklerinden haberdar olabilmek için paylaşılan e-mail adresi bilgilerini;

  • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
  • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Talep / Şikayetlerin Takibi
  • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Abonelere ürünlerimiz hakkında bilgilendirme yapılması

amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak web sitesi yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre, Necip Fazıl Mah. Sağdıç Sok. No:4 Ümraniye / İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.


Orijinal dökümanı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

AYDM-05_Aydınlatma Metni-Web Sitesi

Sektör Lideri

Sektör Lideri

1. Sınıf Hammadde
1. Sınıf Hammadde
Yüksek Teknoloji
Yüksek Teknoloji